jazz header
Of the Autumm Sun
Ierse setter kennel
jazz header
Of the Autumm Sun
Ierse setter kennel

Privacyverklaring

Of the Autumm Sun ierse setter kennel, gevestigd aan Vliegtuigweg3c, 8308PL in Nagele, is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

Persoonsgegevens die wij verwerken
Of the Autumm Sun ierse setter kennel verwerkt uw persoonsgegevens doordat u gebruik maakt van onze diensten en/of omdat u deze zelf aan ons verstrekt.
Hieronder vindt u een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:
– Voor- en achternaam
– Adresgegevens
– Telefoonnummer
– E-mailadres

Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die wij verwerken
Onze website en/of dienst heeft niet de intentie gegevens te verzamelen over websitebezoekers die jonger zijn dan 16 jaar. Tenzij ze toestemming hebben van ouders of voogd. We kunnen echter niet controleren of een bezoeker ouder dan 16 is. Wij raden ouders dan ook aan betrokken te zijn bij de online activiteiten van hun kinderen, om zo te voorkomen dat er gegevens over kinderen verzameld worden zonder ouderlijke toestemming. Als u er van overtuigd bent dat wij zonder die toestemming persoonlijke gegevens hebben verzameld over een minderjarige, neem dan contact met ons op via marike@oftheautummsun.nl, dan verwijderen wij deze informatie.

Waarom wij persoonsgegevens verwerken
Of the Autumm Sun ierse setter kennel verwerkt uw persoonsgegevens voor de volgende doelen:
– Het afhandelen van vragen via het contact formulier
– registreren klanten

Hoe lang we persoonsgegevens bewaren
Of the Autumm Sun ierse setter kennel bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor uw gegevens worden verzameld.

Delen van persoonsgegevens met derden
Of the Autumm Sun ierse setter kennel deelt u persoonsgegevens uitsluitend met derden als dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met u of om te voldoen aan een wettelijke verplichting. Wij verstrekken nooit uw persoonsgegevens aan andere derden zonder uw nadrukkelijke toestemming.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen
U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Dit kunt u doen door een verzoek hiertoe te sturen naar marike@oftheautummsun.nl. Of the Autumm Sun ierse setter kennel zal zo snel mogelijk, maar in ieder geval binnen vier weken, op uw verzoek reageren.
Of the Autumm Sun ierse setter kennel wil u er tevens op wijzen dat u de mogelijkheid hebt om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons

Hoe wij persoonsgegevens beveiligen
Of the Autumm Sun ierse setter kennel neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op met ons via marike@oftheautummsun.nl.

20 juni 2018

marike@oftheautummsun.nl

vliegtuigweg 3c 8308PL Nagele

06 27397012